Carmel is als onder-
wijsgever, als werkge-
ver en als bestuur van
toegevoegde waarde
voor alle leerlingen
en medewerkers

 

Schoolleidingendag 2014

Vandaag organiseert Carmel de jaarlijkse Schoolleidingendag. Alle Carmelinstellingen verzorgen verschillende workshops, lezingen en presentaties. Centraal thema van deze dag is ‘Onderwijsinnovatie in samenhang met professionaliteit van medewerkers’. Welke rol speelt professionalisering daarin? Keynote speaker van de dag is de voorzitter van de Onderwijsraad, mevrouw Geert ten Dam. 
Lees verder >>>

 

Carmel Magazine

Carmel Magazine april 2014 is verschenen. Deze editie bevat onder andere artikelen over de volgende onderwerpen: aandacht voor techniek in het voortgezet onderwijs, een Carmelbrede ICT-infrastructuur, geld overhouden voor de inhoud en collegiale visitaties. Daarnaast kijken we mee met The Voice of Pius X en vertelt docent en decaan Jeroen van Goor over zijn passie voor het vak maatschappijleer. Nieuwsgierig geworden?
Lees verder >>>

 

Carmel als kennisalliantie

Het solidaire verbond van Carmelscholen is een unieke bundeling van kennis en expertise. Het bestuursbureau is een belangrijke ondersteunende factor in het bijeenbrengen ervan, zodat er een sterke, innovatieve kennisalliantie ontstaat. De medewerkers van het bestuursbureau hebben specialistische kennis op velerlei gebied in huis op het gebied van onderwijs en werkgeverschap. Daarnaast strekt de expertise zich uit over de gebieden huisvesting en facilities, bestuurlijk en juridisch, financiën en formatie, ICT en communicatie.

 

De meerwaarde van Carmel

Werken in het VO betekent werken met jonge mensen. Je werk is nooit saai: leerlingen leren van jou, maar jij kunt ook veel van hen leren. In een bijzondere wisselwerking geef je richting aan de ontwikkeling van jongeren. Een ervaring van onschatbare waarde!
Maar Carmel biedt meer, zoals een breed carrièreperspectief en een krachtig onderwijsnetwerk. Ontdek deze én andere meerwaarden van Carmel.

 

Ook laatbloeiers verdienen succes

Talent verdient het om gepolijst en gewaardeerd te worden. Op ieder niveau! Voor een beperkte groep leerlingen komt de tweedeling tussen vmbo en havo/vwo te vroeg. De laatbloeiers die zich niet op twaalfjarige leeftijd konden kwalificeren voor het havo/vwo. Met meer inspanning van zowel leerling als school kan het vmbo-tl diploma een relevante brugfunctie zijn. Maar die brug moet wel leiden naar een redelijke kans op vervolgsucces in het hbo. De maatschappij vraagt dat die brugfunctie meer inhoud krijgt. Een terechte vraag die raakt aan de kernopdracht van scholen: talenten helpen ontdekken.

 

Grijp je kansen bij Carmel!

Carmel is werkgever van ruim 4200 onderwijscollega’s. We verwachten veel maar geven ook veel terug. Bijvoorbeeld door in ons loopbaanbeleid alle medewerkers actief te stimuleren om zelf in beweging te komen en te blijven. Dat stimuleren we niet alleen, we faciliteren het ook: in tijd en in geld. In dit filmpje vertelt een Carmelcollega over de kansen die haar geboden werden, en die ze met beide handen aangreep.

Meer weten over werken bij Carmel? Bezoek dan onze jobsite: www.carmelvacatures.nl.

Carmel(scholen) in het nieuws